--> Skip to main content

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi

By Eylül 15, 2022Eylül 20th, 2022Sözleşme Örnekleri

[xyz-ips snippet="baslik"]

GAYRİMENKUL ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı gayrimenkulü aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.
1 – SATICI, işbu sözleşmeye konu gayrimenkulün maliki bulunduğunu, üzerinde hiç bir ipotek veya takyidat olmadığını, içinde kiracı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiştir. Sözleşmeye konu bu gayrimenkulün satış bedeli …….-TL (yazıyla) + %… KDV olarak taraflarca kabul edilmiştir. Devir esnasında, tapu masrafları ile ALICI’ya düşen tüm resmi harçlar ALICI’ya, SATICI’ya düşen resmi harçlar ise SATICI’ya ait olacaktır.
2 – Satış bedeline mahsuben SATICI, ALICI’dan …….. TL (yazıyla) + KDV nakit peşin avans almıştır.
3- Bakiye bedel ……… TL + KDV ise tapu devir imzaları esnasında ALICI tarafından SATICI’ya nakden ve peşin olarak veya ………… Bankası ……………………… numaralı hesabına ödenecektir.
4 – Borçlar Kanunu’nun 156/2. maddesine göre ALICI bu gayrimenkulü almaktan vazgeçtiği takdirde, SATICI’ya …………. TL (yazıyla) tazminat ödeyecektir. Bu durumda SATICI, tazminat miktarını mahsup etmek ve kendisine gelir kaydetmek kaydıyla, aldığı tüm avansları (alındığı para birimiyle aynen) en geç 2 iş gününde ALICI’ya iade edecektir. Eğer, SATICI satmaktan vazgeçerse, Borçlar Kanunu’nun 156/2. maddesine göre verilen tüm avansları (alındığı para birimiyle aynen) en geç 2 işgününde iade edecek, ayrıca ek olarak ……….. TL (yazıyla) tazminatı ALICI’ya ödeyecektir.
5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %……………….+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.
6 – ALICI ve SATICI, ödemenin tamamlanması ve tapu tescil işlemlerinin yapılması için ………. tarihinde bir araya geleceklerdir. Devir işlemleri için taraflar kendilerini vekil ile temsil ettirebilirler. Gayrimenkulün fiili olarak ALICI’ya teslim tarihi ise ……..’dır. Gayrimenkulün tapu devir tarihinden önceki tüm borçları (emlak vergisi, aidat, elektrik, su, doğalgaz tüketimleri, zorunlu deprem sigorta primleri) SATICI’ya aittir.
7 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.
8 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20.…