Sözleşme Örnekleri


Emlakçılar Arası Ortaklık Sözleşmesi -5-

TARAFLAR:

 

Gayrimenkul Danışmanının :

 

Adı Soyadı İş Ünvanı :…………………………………………………………………………
T.C. Kimlik No. :…………………………………………………………………………
Adres ve Telefon/Fax :…………………………………………………………………………
Oda Sicil No’su :…………………………………………………………………………

 

Kiracı :

 

Adı Soyadı / Üııvanı :…………………………………………………………………………
T.C. Kimlik No. :…………………………………………………………………………
Adres, Telefon/Fax :…………………………………………………………………………

 

GENEL ŞARTLAR :

 

1-Gayrimenkul Danışmanı bu akitle, kiracıya temin edeceği kiralık gayrimenkulleri gösterip gezdirmek suretiyle, kiracının kiralayabileceği uygun bir gayrimenkul bulmak ve mesleki faaliyeti sonucunda kiralayan ile kiracıyı bir araya getirerek kiraya veren ile kiracı arasında gayrimenkulün kiralanmasına aracılık yapıldığına dair hizmet bedeli akdinin yapılarak işi kira kontratının hazırlanması aşamasına kadar getirmek görevini üstlenmiştir.

 

2-Kiracı, Gayrimenkul Danışmanı tarafından temin edilen ve kiracının uygun görerek kiralamayı kabul ettiği gayrimenkulün yıllık kira bedelinin % 12’ sine karşılık gelen meblağı, Hizmet Bedeli olarak Gayrimenkul Danışmanına ödemekle yükümlüdür.

 

3-Kiracı, Gayrimenkul Danışmanı tarafından kiralanmak amacıyla kendisine gösterilerek gezdirilen gayrimenkulü, sırf Gayrimenkul Danışmanına ödemesi gereken Hizmet Bedeli ücretini ödemekten kaçınmak amacıyla, Gayrimenkul Danışmanını devre dışı bırakarak kiralar veya kendisini gizleyip 3. bir kişinin adına kiralayacak olursa, bu hareketi sebebiyle Gayrimenkul Danışmanının uğradığı zararı ve yoksun kaldığı kârı Gayrimenkul Danışmanına ödemekle yükümlüdür.

 

4-İşbu Hizmet Bedeli akdi, yukarıda yazılı genel şartlar ve aşağıda yazılacak özel şartlarla ve dahi bu akde ayrıca eklenebilecek yer gösterme tutanağıyla birlikte geçerli olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca birlikte okunup anlaşıldıktan sonra imzalanarak birer nüshası taraflara teslim edilmiştir. İşbu akit ile ilgili doğabilecek ihtilaflarda……………Mahkemeleri yetkilidir. …../ …../ …..

 

ÖZEL ŞARTLAR :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gayrimenkul Danışmanı tarafından Kiracıya gösterilen ve gezdirilen Gayrimenkullerin :

 

ADRESİ :                                                                                              İSTENEN AYLIK KİRA BEDELİ :

……………………………………………………………                                        ………………………………………..
……………………………………………………………                                        ……………………………………….
……………………………………………………………                                        ……………………………………….
……………………………………………………………                                        ……………………………………….

 

KİRACI :                                                                                               ARACI KURUM TEMSİLCİSİ:

 

Adı Soyadı :                                                                                                 Kaşe :

İmzası :                                                                                                         İmza :