Sözleşme Örnekleri


Emlakçılar Arası Ortaklık Sözleşmesi -3-

Gayrimenkul Danışmanının:

 

Adı Soyadı İş Ünvanı :…………………………………………………………………………
T.C. Kimlik No. :…………………………………………………………………………

Adres ve Telefon/Fax :………………………………………………………………………….

Oda Sicil No’su :…………………………………………………………………………

 

Gayrimenkul Danışmanının:

 

Adı Soyadı İş Ünvanı :…………………………………………………………………………

T.C. Kimlik No. :…………………………………………………………………………

Adres ve Telefon/Fax :…………………………………………………………………………

Oda Sicil No’su :…………………………………………………………………………

 

Yukarıda isim – unvan, adres ve oda sicil numaraları yazılı Gayrimenkul Danışmanları iş bu akit ekinde yer alan ve müşterileriyle yapmış oldukları akitlere istinaden müşteri portföylerini karşılıklı olarak değerlendirmek amacıyla kendi aralarında Hizmet Bedeli, paylaşım akdini aşağıdaki şartlarla yapmışlardır.

 

1. İşbu akdi karşılıklı olarak imza eden Gayrimenkul Danışmanları akdin eki olan ve kendi müşterileriyle yapmış oldukları akitlere istinaden Gayrimenkul Danışmanlığı hizmetinin verilmesinde karşılıklı yardımlaşmayı ve bunun mukabilinde müşterilerinden almaya hak kazanacakları ve tahsil ettikleri Hizmet Bedelinin paylaşılmasını kabul etmişlerdir.

 

2. Bu akdi imza eden Gayrimenkul Danışmanları, müşterilerinin her biri için ayrı ayrı olarak bu akdi imza edecek ve müşterinin akdini müstenidat olarak zikredip, bir örneğini ekleyeceklerdir. Her müşteri için bunu yerine getirmeden, akdin diğer tarafı olan Gayrimenkul Danışmanını bertaraf eden Gayrimenkul Danışmanı, bu şekilde yaptığı işten kazandığı ücretin tamamını devre dışı bıraktığı Gayrimenkul Danışmanına ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

3. Gayrimenkul Danışmanları aralarındaki bu akde dayanarak kendi müşterileri arasında karşılıklı alım- satım – kiralama ilişkisinin kurulmasına aracılık ettikleri ve müşterilerin birbirleriyle akid yapmasını sağladıkları takdirde Hizmet Bedelini şu şekilde paylaşacaklardır.

 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Hizmet Bedelinin müşterilerden tahsil edilememesi halinde yasal yollara başvurulacak ve ücretin Gayrimenkul Danışmanları arasındaki paylaşımı yasal yolun sonuna kadar beklenecektir. Yasal yollardan da tahsilat yapılmaması halinde Gayrimenkul Danışmanlarının birbirlerine bu akitten dolayı herhangi bir borç – alacağı olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

İşbu akid yukarıda yazılı şartlar ve ayrıca aşağıda belirtilecek özel şartlarla birlikte geçerli olmak üzere karşılıklı olarak kabul ve taahhüt edilmiştir. İşbu akid ile ilgili doğabilecek ihtilaflarda….. ……………………Mahkemeleri yetkilidir.

 

ÖZEL ŞARTLAR :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

GAYRİMENKUL DANIŞMANI :                                                      GAYRİMENKUL DANIŞMANI :

 

Kaşe :                                                                                                      Kaşe :

İmza :                                                                                                       İmza :